د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

ويډیو ګالري

افغان کورنۍ څه ته اړتیا لري؟

افغان کورنۍ څه ته اړتیا لري؟ دماشومانو د ودې لپاره یو پاک او روغ چاپیریال ته. د با ثباته عاید لپاره د کار کولو فرصت ته. د نوي کارو بار پیل او په اقتصادي وده کې برخه اخیستنې ته. له لوږې، توپیر، او تاوتریخوالي پرته ژوند ته.

د دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظر

د دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظر

د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام د افغانستان رییس، ډګلس کی، د دوامدار پرمختیایی موخو په اړه) SDGs (

د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام د افغانستان رییس، ډګلس کی، د دوامدار پرمختیایی موخو په اړه) SDGs (د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام د افغانستان رییس، ډګلس کی، د دوامدار پرمختیایی موخو په اړه) SDGs (افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)

افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف افغانستان دوامدار (A-SDGs)

خبرونه او پیښې


د تلپاتې پراختیايي موخو په تړاو یو ورځنی سمپوزیم

Jan 15, 10:29 AM      News & Events

د کاردان پوهنتون د اقتصاد ډیپارټمنټ د روانې مرغومي میاشتې په ۱۹ مه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي موخو په تړاو یو ورځنی سمپوزیم جوړ کړ. د دې سپموزیم د جوړېدو موخه په افغانستان کې د یادو اهدافو د اهمیت او هغو ته په رسېدو کې د پوهنتونونو د رول په تړاو هر اړخیز بحث او خبرې اترې وشوې، چې تر ډېره پر (مسوولانه تولید او لګښت) هدف باندې متمرکزې وې

د چاپیریال نړیوالې ورځې لپاره د افغانستان لومړنۍ چاپیریال لنډ فلمونه

Jun 21, 12:36 AM      News & Events

کابل، یکشنبه، 05 جون 2016 – د افغانستان ټول افغانستان څخه فلم جوړونکي، لوبغاړي او لیکوالان نن په هیواد کې جشنونه ترلاسه … …

SDG 17 Goals.jpg

ملګري ملتونه آسیا کې د پایښت وړ هدفونو لومړنۍ سوداګرۍ فورم جوړوي

Jun 21, 12:34 AM      News & Events

د پایښت وړ پراختیا په اړه مسؤلیت بزنس فورم د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام) UNDP (او نړیوال نوښتونو لخوا کوربه شوی دی ….

د ملګرو ملتونو د مرستیال عمومي منشي او د آسیا او پیسفیا لپاره د UNDP رییس افغانستان ته سفر کوي

Jun 21, 12:32 AM      News & Events

د سپتمبر 6، 6 – هولینګ ژ، د UNDP مرستیال او د ایشیا پیسفک لپاره رییس او د ملګرو ملتونو پرمختیایي ډلې مشر، …

دوامدار پرمختیایي اهداف څه دي (SDGs)

د سپتامبر په میاشت کې د دولت مشران او حکومت موافقه وکړه چې د پایښت پراختیا لپاره لور ته د پایښت پراختیا لپاره د 2030 اجنډا تصویب له الرې نړۍ نړۍ وټاکي. پدې اجنډا کې 17 دوامدار پرمختیایي اهداف) SDGs (169 اهداف او 217 شاخصونه شامل دي، چې د پایښت پرمختیا په ټولنیز، اقتصادي او چاپیریال اړخونو کې کمیته اهداف پکې شامل دي، چې ټول 2030 یې تر لاسه کول دي.
SDGs د ارزښتمنو درسونو څخه ګټه پورته کړې چې د MDGs (2000-2015) لخوا زده شوي. دا هم غیرقانوني کوي