Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/sdgs/public_html/textpattern/lib/constants.php on line 149
A-SDGs: Dari

اهداف انکشاف پایدار در افغانستان

جهت حل معضلات موجوده کشور و رُشد همگام با سایر جوامع و ملل، دولت افغانستان در جلسه مورخ 25 سپتامبر 2015 سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان گردید.

دست آوردها

دولت افغانستان، در جریان سال 2015 میلادی کارهای مقدماتی را روی معرفی اهداف انکشافی پایدار آغاز نموده و در سال 2016 تلاش ها را جهت نهایی سازی اهداف انکشافی پایدار افغانستان شدت بخشید.

سکرتریت اهداف انکشاف پایدار

سکرتریت اهداف انکشافی پایدار وظیفه طرح و تطبیق پلان کاری جهت نیل به اهداف انکشافی پایدار را داشته و از چگونگی پیشرفت امور بطور منظم حصول اطمینان مینماید.

کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار

کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار به منظور ارایه مشوره و راه حل های عملی برای کمیته اقتصادی شورای وزیران تاسیس شده است تا اهداف توسعه پایدار به گونه موثر تطبیق شود.

ویدیو ها

یک خانواده افغان، به چه چیزی نیاز دارد؟

یک خانواده افغان، به چه چیزی نیاز دارد؟ به یک محیط پاک و سالم برای رشدکودکان، به زمینه کار برای درآمد با ثبات، برای شروع کسب و کار جدید وسهیم شدن در رشد اقتصادی به یک زندگی بدون گرسنگی، خشونت و تبعیض.

مسابقه ملی وطن من از دید من

در مسابقه ملی عکاسی عکاسان از سراسر کشور عکس های مرتبط با اهداف انکشاف پایدار به اشتراک گذاشتند و برندهء جوایز شدند

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جهت تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار در افغانستان جلسات هماهنگی، مشورتی و تخنیکی با حضور داشت واحدهای بودجوی، نهادهای سازمان ملل متحد، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، نهادهای علمی و نمایندگان پارلمان تدویر گردیده است.



اهداف ملی انکشاف پایدار

اهداف ملی انکشاف پایدار





اخبار و رویدادها


سمپوزیم روی اهمیت انکشاف پایدار در افغانستان

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Jan 15, 02:55 PM      اخبار و رویدادها

دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان سمپوزیم یک روزه را به تاریخ ۱۹ جدی سال ۱۳۹۸ پیرامون اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد در سالون کنفرانس های شعبه تایمنی برگزار کرد. هدف از برگزاری این سمپوزیم بحث و تبادل نظر روی اهمیت انکشاف پایدار در افغانستان و نقش پوهنتون ها در دستیابی به این اهداف، در روشنایی هدف “مصرف و تولید مسوولانه” بود.

تدویر کنفرانس علمی و معرفی اهداف انکشاف پایدار افغانستان در دانشگاه میوند

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Jan 9, 03:16 PM      اخبار و رویدادها

امروز طی کنفرانسی، اهداف انکشاف پايدار به اساتيد و محصلين موسسه تحصيلات عالی ميوند ارايه گرديد. درين کنفرانس رييس دانشگاه ميوند، رييس عمومی پاليسی و نظارت وزرت اقتصاد، رييس واحد هماهنگی اهداف انکشاف پايدار در رياست اجراييه کشور، مشاورين وزارت اقتصاد اشتراک ورزيدند

ورکشاپ آگاهی دهی در مورد اهداف انکشاف پایدار دایر گردید

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Mar 3, 08:44 PM      اخبار و رویدادها
ورکشاپ آگهی دهی در مورد اهداف انکشاف پایدار با اشتراک کارمندان پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی وزارت اقتصاد در تالار کنفرانس های این وزارت دایر گردید. کارمندان داخلی و نماینده گان سکتوری این پروژه که مستقر در وزارت خانه سکتوری

ورکشاپ اولویت بندی شاخص های اهداف انکشاف پایدار برای گروه کاری سوم

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Feb 20, 03:31 PM      اخبار و رویدادها

ورکشاپ دو روزهء اولویت بندی شاخص های اهداف انکشاف پایدار به تاریخ 30 دلو 1397 در مقر وزارت اقتصاد با اشتراک اعضای گروه کاری سوم کمیته اجراییوی اهداف انکشاف پایدار ومقامات این وزارت، افتتاح شد

اهداف انکشاف پایدار چیست؟

با به پایان رسیدن ضرب العجل تطبیق اهداف انکشافی هزاره (MDGs) در سال 2015، سران کشورها در اجلاس ریو +20 بر ایجاد چارچوبی جدید برای توسعه جهانی پس از سال 2015 تاکید نمودند. علی رغم تمرکز قوی اهداف انکشافی هزاره بر توسعه پایدار در ابتدای قرن 21 و هدایت زندگی مردم در سراسر جهان به سمت بهبود موثر، هنوز هم ملیون ها نفر از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رنج می برند.