اهداف انکشاف پایدار در افغانستان

جهت حل معضلات موجوده کشور و رُشد همگام با سایر جوامع و ملل، دولت افغانستان در جلسه مورخ 25 سپتامبر 2015 سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان گردید.

دست آوردها

دولت افغانستان، در جریان سال 2015 میلادی کارهای مقدماتی را روی معرفی اهداف انکشافی پایدار آغاز نموده و در سال 2016 تلاش ها را جهت نهایی سازی اهداف انکشافی پایدار افغانستان شدت بخشید.

سکرتریت اهداف انکشاف پایدار

سکرتریت اهداف انکشافی پایدار وظیفه طرح و تطبیق پلان کاری جهت نیل به اهداف انکشافی پایدار را داشته و از چگونگی پیشرفت امور بطور منظم حصول اطمینان مینماید.

کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار

کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار به منظور ارایه مشوره و راه حل های عملی برای کمیته اقتصادی شورای وزیران تاسیس شده است تا اهداف توسعه پایدار به گونه موثر تطبیق شود.

ویدیو ها

مسابقه ملی وطن من از دید من

در مسابقه ملی عکاسی عکاسان از سراسر کشور عکس های مرتبط با اهداف انکشاف پایدار به اشتراک گذاشتند و برندهء جوایز شدند

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

جهت تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار در افغانستان جلسات هماهنگی، مشورتی و تخنیکی با حضور داشت واحدهای بودجوی، نهادهای سازمان ملل متحد، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، نهادهای علمی و نمایندگان پارلمان تدویر گردیده است.

جامعه مدنی و اهداف انکشاف پایدار

افغانستان معتقعد است که نقش نهاد های مدنی، سکتور خصوصی، نهاد های اکادمیک، مطبوعات، موسسات داخلی و بین المللی به شمول زنان و مردان در روند ملی سازی، تطبیق و نظارت بسیار با اهمیت بوده از این رو جلسات متعددی مشورتی را در روند ملی سازی با این گروه ها به راه انداخته است.اهداف ملی انکشاف پایدار

اهداف ملی انکشاف پایدار

اخبار و رویدادها


اولین مسابقه کوتاه فیلم های زیست محیطی افغانستان برای روز جهانی محیط زیست برگزار شد

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Jul 3, 12:03 PM      اخبار و رویدادها

امروز، فیلمسازان، بازیگران و نویسندگان از سراسر افغانستان، جوایز را دریافت کرده اند.کابل، یکشنبه، 05 ژوئن 2016 – امروز، فیلمسازان، بازیگران و نویسندگان از سراسر

SDG 17 Goals.jpg

سازمان ملل متحد اولین انجمن تجاری را برای اهداف پایدار در آسیا برگزار می کند

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Jul 3, 12:00 PM      اخبار و رویدادها

انجمن بازرگانی مسئول توسعه پایدار توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) انجمن بازرگانی مسئول توسعه پایدار توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر برنامه های سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام در افغانستان می روند

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Jul 3, 11:55 AM      اخبار و رویدادها

6 سپتامبر 2016 – Haoliang Xu، دستیار مدیر و مدیر آژانس توسعه آسیا و اقیانوسیه و رئیس گروه توسعه منطقه ای سازمان ملل ….

پیام دبیر کل سازمان ملل برای روز جهانی زن

۲۲/۰۳/۱۳۹۶ Jul 3, 11:52 AM      اخبار و رویدادها

علیرغم برخی پیشرفتها، موقعیتهای رهبری در سراسر هیئت مدیره همچنان توسط مردان برگزار می شود و شکاف جنسیتی اقتصادی به دلیل نگرش های قدیمی و شوتوسیسم مردانه تشدید می شود.

اهداف انکشاف پایدار چیست؟

با به پایان رسیدن ضرب العجل تطبیق اهداف انکشافی هزاره (MDGs) در سال 2015، سران کشورها در اجلاس ریو +20 بر ایجاد چارچوبی جدید برای توسعه جهانی پس از سال 2015 تاکید نمودند. علی رغم تمرکز قوی اهداف انکشافی هزاره بر توسعه پایدار در ابتدای قرن 21 و هدایت زندگی مردم در سراسر جهان به سمت بهبود موثر، هنوز هم ملیون ها نفر از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رنج می برند.