اولین مسابقه کوتاه فیلم های زیست محیطی افغانستان برای روز جهانی محیط زیست برگزار شد

اولین مسابقه کوتاه فیلم های زیست محیطی افغانستان برای روز جهانی محیط زیست برگزار شد
21 مه، 03:47 PM اخبار و رویدادها

کابل، یکشنبه، 05 ژوئن 2016 - امروز، فیلمسازان، بازیگران و نویسندگان از سراسر افغانستان، جوایز را دریافت کرده اند.