دست آوردها

 

دولت افغانستان، در جریان سال 2015 میلادی کارهای مقدماتی را روی معرفی اهداف انکشافی پایدار آغاز نموده و در سال 2016 تلاش ها را جهت نهایی سازی اهداف انکشافی پایدار افغانستان شدت بخشید. طی این مدت فعالیت های متعددی انجام پذیرفته است که سبب دستیابی به یک سلسله موفقیت ها نیز گردیده است. فعالیت های انجام شده مرتبط به اهداف انکشافی پایدار ذیلاً ارائه میگردد:


1.    ایجاد و فعال سازی کمیته تخنیکی، کمیته رهبری و بورد اهداف انکشافی پایدار افغانستان،
2.    تبلیغ و همگانی سازی اهداف انکشافی پایدار از طریق ایجاد لوگو اهداف انکشافی پایدار افغانستان، ایجاد صفحه رسمی فیسبوک ویب سایت، آپلیکیشن برای تلفون ها و تبلت های همراه، طرح و دیزاین چارت های دیواری (wall banners) اهداف انکشافی پایدار افغانستان،
3.    تدویر ورکشاپ آموزشی و معرفی اهداف انکشافی پایدار برای رئیس اقتصاد و معاون والی هفده ولایت کشور،
4.    تدویر بیش از ده نشست با ادارات دولتی و نهادهای ملل متحد، دو کنفرانس مشورتی و سه جلسه تخنیکی،
5.    کار بالای هماهنگ سازی سروی ها با اهداف انکشافی پایدار خصوصاً D4D،
6.    ایجاد هماهنگی با نهادهای ملل متحد،  
7.    نهایی سازی تارگیت ها و شاخص های انکشاف پایدار افغانستان، شناسایی اداره رهبر و همکار برای هریک از تارگیت ها و تعیین بیزلاین و تارگیت های اهداف انکشافی پایدار افغانستان الی سال 2030،
8.    آغاز پروژه جهت ظرفیت سازی و ایجاد میکانیزم تطبیق و نظارت