تماس با ما

 

تماس باما

شهر نو، چهار راهی انصاری، روبروی دفتر شرکت هوایی صافی ، کابل - افغانستان.

وزارت افتصاد - کابل افغانستان
۷۰۶۰۱۵۰۳۰ - ۹۳+
info@sdgs.gov.af